November
2022

ISIB-TURKISH-HVAC, Indoor Air Quality Study Group Scientific Komite Meeting

1. ISIB-TURKISH-HVAC, İç Hava Kalitesi Komisyon Üyesi olarak okullarda iç hava kalitesi sınır değerleri belirlemek üzere bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda 27-29 Kasım 2022'de Antalya'da toplantı yapılacaktır.