Theses

Çift Yönlü Çağrışımlı Bellek Yapay Sinir Ağlarının Robust Kararlılık Analizi

Doctorate - 2009

Cohen-Grossberg Yapay Sinir Ağlarının Dinamik Davranış Analizi

Doctorate - 2007

Nötral Sistemlerin Dinamik Davranış Analizi

Doctorate - 2011

Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi için Genel Bir Yaklaşım

Doctorate - 2010

Stability analysis of dynamical neural networks

Doctorate - 1997

Gecikmeli Hücresel Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Postgraduate - 2005

Gecikmeli Yapay Sinir Ağı Modellerinde Üstel Kararlılık Analizi

Postgraduate - 2005

Hızlı ve Etkin Aritmetik Hesaplamalar için Bir Bilgisayar Simülatörü

Postgraduate - 2003

Ekokardiografi

Postgraduate - 1993

Hücresel Sinir Ağı Sistemleri Kullanarak Hareketli Nesnelerin Görüntü İşleme Uygulamaları

Doctorate - 2011

Gecikmeli Çift Yönlü Çağrışımlı Bellek Yapay Sinir Ağları'nın Global Kararlılık Analizi

Postgraduate - 2006

Bazı Public Key Kriptosistemlerin Performans Açısından Karşılaştırılması

Postgraduate - 2003

Hücresel Sinir Ağları için Kararlı Şablon Tasarımı ve Görüntü İşleme Uygulamaları

Doctorate - 2009

Aritmetik Dil Çözümleyici

Postgraduate - 2004

Advising Theses

Development of Artificial Intelligence Based Tirads Scoring System for the Differential Diagnosis of Thyroid Nodules

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - Continues

Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Robust Kararlılık Analizi

Doctorate - 2007

Nötral Tipteki Zaman Gecikmeli Dinamik Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Özelliklerinin İncelenmesi

Postgraduate - 2019

GPU Programlama ile Büyük Kütleli Yıldız Oluşum Bölgelerinin Spektral Sınıflandırması

Doctorate - 2021

Estimating Costs of Software with Artificial Intelligence Methods

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - 2022

Estimation of Country-Based Occupancy Rates that Flight Points Can Provide with Artificial Intelligence Methods

Postgraduate - 2019

Türkiye’de İç Hatlarda Havayolu Yolcu Taleplerinin Yapay Sinir Ağları Kullanarak Tahmini

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Gecikmesi Zamanla Değişen Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2009

Development of a Hybrid Machine Learning Method for the Detection of Osteoporotic Vertebral Fractures from Computed Tomography Images

Orman Z. (Consultant)
Doctorate - Continues

Derin Üretici Modeller ile Polifonik Müzikal İçerik Üretimi

Sevgen S. (Consultant)
Doctorate - Continues

Performance Analysis of Some Image Encryption Methods

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - Continues

Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerine Dayalı Kendinden UyarlamalıBir Arayüz Tasarım Sistemi Uygulaması

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Comparison of Scalable Web Application Programming Interfaces in Different Platforms in Terms of Performa

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Havayolu Bilet Fiyatlarının Dinamik Olarak Belirlenmesi

Arslan E. (Consultant)
Doctorate - 2021

BULANIK YAPAY SİNİR AĞLARININ DİNAMİK DAVRANIŞ ANALİZİ

Postgraduate - 2016

Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Anizokori Hastalığının Teşhisi

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Botnet Tabanlı Saldırıların Tespiti

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Performing Performance Analysis of Encryption Methods Using Artificial Neural Networks

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2017

Software Error Estimation with Machine Learning Methods

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - 2021

Automatic Detection and Classification of Epilepsy Disease by Combining Different Data Types

Büyük Ölçekli Yüz Tanıma Sistemlerinde Arama Uzayının Küçültülmesi Amacıyla Verilerin Temsil Benzerliklerine Göre Kümelendirilmesi

Postgraduate - 2020

Hücresel Sinir Ağları için Kararlı Şablon Tasarımı ve Görüntü İşleme Uygulamaları

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2009

Hücresel Snir Ağı Sistemleri Kullanarak Hareketli Nesnelerin Görüntü İşleme Uygulamaları

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2011

Developing an Action Management System for Cyber Fraud Prevention and Risk Analysis

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Analog Hücresel Sinir Ağı İşlemcisi Kullanarak Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Uygulamaları

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2009

Kan Damarlarının Çeşitli Görüntü İşleme Teknikleriyle İncelenmesi

Postgraduate - 2017

Veri Madenciliği Tekniklerini Kullanarak Ağrı Yoğunluğu Tahmini

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Iş Zekası Uygulamaları Ve Pazar Sepeti Analizi

Arslan E. (Consultant)
Postgraduate - 2015

GPU Programlama ile Yüksek Performanslı Görüntü İşleme Uygulamaları

Postgraduate - 2014

Çift Yönlü Çağrışımlı Bellek Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

ARIK S. (Consultant)
Doctorate - 2009

YAZILIM TEST OTOMASYON ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Postgraduate - 2019

Akan Veri İşleyen Dağıtık Sistemlerde Dinamik Ölçekleme

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019 Sustainable Development

Comparison of Programming Languages and Platforms in the Solution of Various Mathematical Problems

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2020

Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi için Genel Bir Yaklaşım

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2009

Human Action Recognition Using Artificial Intelligence Methods

Yücel Demirel E. (Consultant)
Postgraduate - 2020

Akan Verinin Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Ölçeklenmesi

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - 2022

Duygu Analizi İçin Yeni Bir Yapay Zeka Algoritması Geliştirilmesi

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - Continues

El Yazısı Rakam Tanıma için Destek Vektör Makinelerinin ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırması

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - 2011

Biyoinformatik Alanında Derin Üretici Ağlarla Koşullu Veri Üretimi

Sevgen S. (Consultant)
Doctorate - Continues

A Novel Cuttlefish Optimization Algorithm for Distributed Intrusion Detection System

Doctorate - 2015

Evaluation and Comparison of Web-Based Automated Testing Tools

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Analysis of Health Data with Heuristic Hybrid Learning Methods

Orman Z. (Consultant)
Doctorate - Continues

Zaman Gecikmeli Belirsiz Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Doctorate - 2019

Özdüzenleme Yardımı ile Kişiselleştirilmiş Mobil İngilizce Öğrenme

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - 2013

Akan Büyük Veri İşleyen Yayılı Sistemlerde Dinamik Ölçekleme için Hibrit Öğrenme Yaklaşımlarına Dayalı bir Sistem Tasarımı

Orman Z. (Consultant)
Doctorate - Continues

Automatic Detection and Analysis of Abusive Language in Turkish Texts

Yücel Demirel E. (Consultant)
Doctorate - Continues

Yeni Açıklanabilir Bir Yapay Zeka Algoritması Geliştirilmesi

Orman Z. (Consultant)
Doctorate - Continues

Derin Öğrenme Modelleriyle Web Sayfası Sınıflandırma

Examining the Brand and Consumer Affairs in Digital Marketing in Turkey

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2018

Increasing Operational Efficiency by Using Artificial Intelligence Methods in Optimizing Mobile Wireless Networks

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - 2021

Comparison of the Department of Computer Engineering Course Descriptions of Data Mining with the European Union and Turkey Country

Şamlı R. (Consultant)
Postgraduate - 2018

Hybrid Algorithm Approach to Combinatoric Optimization Problems

Şamlı R. (Consultant)
Doctorate - Continues

Sistem Logları ve Veritabanı Metriklerinde Anomali Algılama ve Tahminleme

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Nötral Tipi Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2011

Evrişimli Sinir Ağları Kullanarak Lezyon Görüntülerinde Melanom Tespiti

Orman Z. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Cohen-Grossberg Yapay Sinir Ağlarının Dinamik Davranış Analizi

Arık S. (Consultant)
Doctorate - 2007