Projects

Gecikmeli Karmaşık Dinamik Sistemlerin Kararlılık Analizi

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı

Industrial Thesis Project, 2021 - 2022

Biyo-esinlenmiş Mürekkep Balığı Optimizasyon Algoritmasına Dayalı Yeni bir Kümeleme Yöntemi

ORMAN Z. (Executive), SENAN S.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Dinamik Fiyatlandırmada Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

ARSLAN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Zaman Gecikmeli Takagi-Sugeno Bulanık Cohen Grossberg Yapay Sinir Ağlarının Global Kararlılık Analizi

SENAN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

New Stability Results for Takagi-Sugeno Fuzzy Cohen-Grossberg Neural Networks with Multiple Delays

SEVGEN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Programlama Dillerinin Çeşitli Kriterlere Göre Karşılaştırılması

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Smart DNS

Some generalized global stability criteria for delayed Cohen-Grossberg neural networks of neutral-type

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

An improved stability result for delayed Takagi-Sugeno fuzzy Cohen-Grossberg neural networks

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Robust synchronization of uncertain Markovian jump complex dynamical networks with timevarying delays and reactiondiffusion terms via sampleddata control

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Nötral Tipteki Zaman Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

TUBITAK Project, 2018 - 2020

A modified Lyapunov functional with application to stability of neutraltype neural networks with time delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Yapay Zeka Yöntemleri Kullanılarak Çeşitli Modelleme İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Akciğer Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tespiti ve Sınıflandırılması

Orman Z., Ensari T. (Executive)
Other Supported Projects, 2018 - 2019 Sustainable Development

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Kriptoloji Algoritmalarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Detecting and counting people using realtime directional algorithms implemented by compute unified device architecture

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018 Sustainable Development

Novel Hinfinity state estimation of static neural networks with interval timevarying delays via augmented LyapunovKrasovskii functional

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Robustness Analysis of Dynamical Neural Networks with Time Delays

ARIK S. (Executive), ARSLAN E.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Saldırı Tespit Sistemleri için Mürekkep Balığı Optimizasyon Algoritmasına Dayanan Özellik Seçim Yaklaşımı

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Mathematical Modelling of Neutral-Type Neural Networks

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Estimation the Key Value of Shift Cipher by Neural Networks:A Case Study

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Parametrik Belirsizlik ile Tanımlanmış Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Bilgisayar Oyunlarına Yapay Sinir Ağları Uygulayarak Gerçek Dünya Problemlerinin Çözümünde Kullanılmaları

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Robustness analysis of uncertain dynamical neural networks with multiple time delays

SENAN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

An Analysis of Global Robust Stability of Delayed Dynamical Neural Networks

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

An analysis of stability of neutral-type neural systems with constant time delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Naturel Zeytinyağının Stabilitesine Etkileri ve Matematik Modelleme

TUBITAK Project, 2014 - 2016

An Analysis of Stability of a Class of Neutral-Type Neural Networks with Discrete Time Delays

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

İşletim Sistemi İşlem Yönetim Algoritmalarının Analiz Edilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Gecikmeli Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

NUMBER RECOGNITION OF SUDOKU GRID IMAGE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

ARSLAN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

REAL-TIME PEOPLE COUNTING APPLICATION BY USING GPU PROGRAMMING

SEVGEN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016 Sustainable Development

Neural Networks Modelling for Estimation Total Waiting Time By Shortest Job First SJF Algorithm

ŞAMLI R. (Executive), SENAN S.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

CNN-UM Kullanarak Görüntü İşleme Uygulamaları

ARSLAN E. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Applying Artificial Neural Networks for the Estimation of Chlorophyll-a Concentrations along the Istanbul Coast

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

YAPAY SİNİR AĞLARININ DİNAMİK ANALİZİ

SENAN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

2048 Oyununun Skor Tahmininin Yapay Sinir Ağları İle Gerçekleştirilmesi

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

GPU Programlama ile Yüksek Performanslı Görüntü İşleme Uygulamaları

SEVGEN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Ekstraksiyon Prosesinin Stokastik Olarak Modellenmesi : Cevap Yüzey Yöntemi

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2014

Nötral Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

New sufficient conditions for global stability of neutral-type neural networks with time-delays

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

New robust stability results for bidirectional associative memory neural networks with multiple time delays

SENAN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

Potansiyel Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Zeytin Ağacı-Olea Europaea Yapraklarının Ekstraksiyonu ve Optimum Süreç Koşullarının Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

Nötral-tip Yapay Sinir Ağlarında Kararlılık Analizi

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

On-chip template training system and image processing applications using iterative annealing on ACE16k chip

SEVGEN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

A new sufficient condition for global robust stability of bidirectional associative memory neural

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

New results for global robust stability of bidirectional associative memory neural networks with multiple time delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

Stokastik Yapay Sinir Ağlarının Optimizasyon Problemlerine Uygulanması

ŞAMLI R. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

Bi-i Hücresel Görü Sistemi Kullanarak Hücresel Sinir Ağları için Görüntü İşleme Uygulamaları

SEVGEN S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

HÜCRESEL SİNİR AĞI SİSTEMLERİ İLE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2012

New results for global stability a class of neutral-type neural systems with time delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

Novel results for global robust stability of delayed neural networks

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

Global Robust Stability of Bidirectional Associative Memory Neural Networks With Multiple Time Delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

Nötral Sistemlerin Dinamik Davranış Analizi

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

Detection of objects in moving images and implementation of the purification algorithm on Analog CNN and DSP processors

ORMAN Z. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2011

Kararlı Hücresel Sinir Ağları Şablo Tasarımı için Yeni Analitik Yöntemler ve Bu Şablonların CNN Bilgisayarı ile İşaret ve Görüntü İşleme Uygulamaları

Arık S. (Executive)
TUBITAK Project, 2005 - 2010

New Sufficient Criteria for Global Robust Stability of Neural Networks with Multiple Time Delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2009

Görüntü İşleme Uygulamaları Amaçlı Hücresel Sinir Ağları İçin Kararlı Şablon Tasarımı

Arık S. (Executive)
TUBITAK Project, 2005 - 2009

An Analysis of Global Robust Stability of Neural Networks with Discrete Time Delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

An Analysis of Global Stability of Cohen-Grossberg Neural Networks with Multiple Time Delays

ARIK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2008