Göç, kültürel çeşitlilik ve oyun


Creative Commons License

Bozdağ F.

12. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.149-154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-154

Abstract

Günümüzde küreselleşme ve göç hareketleriyle birlikte toplumların çok kültürlü bir yapıya büründüğü ve toplum içinde çeşitliliğin arttığı bilinmektedir. Toplumdaki sosyal ve politik atmosfer, çeşitliliğe yaklaşımda belirleyici olmaktadır. Kültürel bir zenginlik olarak ele alındığında olumlu sonuçları olan çeşitlilik, toplumdaki kaynakların yetersiz olması durumunda ise çatışmalara neden olabilmektedir. Olası çatışmaların önüne geçebilmek için ise farklı yaklaşımlara başvurulmaktadır. Çeşitlilik çoğunlukla ırksal, etnik, dilsel ve dinsel farklılıkları çağrıştırmaktadır. Demografik değişikliler ve göç hareketlerinin yol açtığı kültürel farklılıklara işaret etmektedir. Farklı sosyal kimlik- leri, bakış açılarını, kültürleri, dilleri ve diğer birçok özellikleri uygun bir şekilde yönetebilmeyi içermektedir. Etkili bir şekilde yönetildiğinde çeşitlilik, farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurmayı ve diğer dilleri tanımayı, kişisel gelişimi, kişilerarası anlayışı ve bağlılığı teşvik eder. Bunu sağlamak pek kolay değildir ve bazı özel beceri ve teknikler gerektirir. Oyun, bu anlamda başvurulabilecek önemli ve doğal tekniklerden biridir. Oyun, insan yaşamının temel gelişimsel deneyimlerinin bir parçasıdır. Oyun aracılığıyla çocuklar, kültürü, sosyal normları ve dili öğrenirler. Farklı sosyokültürel yapıdan gelen çocuklar, dil, bağlam ve sosyal normlardaki farklılıklar nedeniyle farklı şekilde oyun oynarlar. Bu farklılıklarla birlikte oyunun bütünleştirici ve sosyal birlikteliği sağlayıcı bir rolü de vardır. Göçmen çocukların sosyal uyumlarını sağlama konusundaki endişeler göz önünde bulun- durulduğunda oyunun bu endişeleri bertaraf etmede etkili olduğu ifade edilebilir. Oyunlarda bir araya gelen çocuklar hangi kültürden olursa olsun belirli amaçlar çerçevesinde birlikte eğlenceli vakit geçirmeye çalışmaktadır. Ortak amaçların olması ve belirli kurallar bağlamında yapılan etkinlikler, çocuklarda “biz” bilincini pekiştirmektedir. Bu bilinçle hareket eden çocuklar, kültürel farklılıkları ayrıştırıcı bir faktör olarak değil bir zenginlik olarak algılamaya başlamaktadır. Çocukların oyunları ve oyunlardaki etkileşim arttıkça farklı gruplar arasında sosyal uyum güçlenmektedir. Günlük hayatta insanların birbirilerine yönelik mesafeleri, önyargıları ve ayrımcı tutumları oyunun sosyal uyumu arttırıcı ve bütünleştirici etkisiyle azalmaktadır. Herhangi bir oyun grubunda farklı kültürlerden gelen çocukların olması farklı bakış açılarının öğrenilmesini sağlayarak çocuklarda empati, yaratıcılık ve sosyal becerilerin gelişmesine katkı sunmaktadır.