Reproduction of Violence Against Women by Media Selection of Visual Elements


Alp H., Bostancı E., Güzel M.

Turkish Studies-Social Sciences , vol.16, no.6, pp.1925-1946, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The image of women, which is used in the mainstream media, especially in the channels that make news on the internet, is built on the dominant discourse and gender inequality. The inequality in question is reproduced through prejudices against women. When evaluated both in terms of discourse and language and the visuals used in news content, it is seen that the dominant ideological discourse is based on a sexist point of view. Within the scope of our article, between October 2020 and April 2021, the internet news sites of the three largest newspapers in the mainstream media in terms of circulation were examined in terms of the visuals they used in their news of harassment. It has been determined that the majority of the images used in the news of harassment are depicted as passive and helpless in the face of men. While it is observed that the dominant discourse builds the representation of women on "victimization" within the framework of news of harassment and violence, it has been observed that it reproduces this "myth of victimization" with the visuals it uses. In particular, it is seen that the media, as one of the ideological apparatus of the state, infiltrates all areas of society and acts as the carrier of the dominant ideology and as a means of reproduction. Violence, which is seen as one of the means of the sovereign's struggle for power, turns into an ideological pressure as a result of the concepts of persuasion and consent that occur in unequal relations. It is seen that the media is used in the news of violence and harassment. It is seen that the special news is evaluated in terms of their choices and use, and the victim is presented as the victim in violence. The practice of this used image can be devised and designed to fit the target goal.

Ana akım medyanın özellikle internet üzerinden haber yapan mecralarında kullanılan kadın imajı, egemen söylem ve cinsiyet eşitsizliği üzerinden inşa edilmektedir. Söz konusu eşitsizlik kadına yönelik önyargılar üzerinden yeniden üretilmektedir. Hem söylem ve dil açısından hem de haber içeriklerinde kullanılan görseller açısından değerlendirildiğinde, hâkim ideolojik söylemin seksist bir bakış açısıyla temellendirildiği görülmektedir. Makalemiz kapsamında, Ekim 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ana akım medyanın tiraj bazında en büyük 3 gazetesinin internet haber siteleri taciz haberlerinde kullandıkları görseller açısından incelenmiştir. Taciz haberlerinde kullanılan görsellerin büyük çoğunluğunda kadının erkek karşısında edilgen ve çaresiz bir şekilde resmedildiği tespit edilmiştir. Egemen söylemin taciz ve şiddet haberleri çerçevesinde kadın temsilini “mağduriyet” üzerine kurduğu gözlemlenirken, kullandığı görsellerle bu “mağduriyet mitini” yeniden ürettiği görülmüştür. Özellikle medyanın devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak toplumun her alanına sızarak egemen ideolojinin taşıyıcılığını yaptığı ve yeniden üretim aracı görevi üstlendiği görülmektedir. Egemenin, iktidar mücadelesi araçlarından birisi olarak görülen şiddet, eşit olmayan ilişkilerde oluşan ikna ve rıza kavramları sonucu ideolojik bir baskı haline dönüşmektedir. Medyanın kadına yönelik şiddet ve taciz haberlerinde kullandığı dilin ve söylemin sorunlu olduğu görülmektedir. Ayrıca haber görsellerinin seçimi ve kullanımı açısından değerlendirildiğinde taciz ve şiddet haberlerinde kadının mağdur, çaresiz ve kurban olarak sunulduğu görülmektedir. Kullanılan bu imajın, kadının toplumsal anlamda şiddetle mücadele pratiğini kötü etkilediği ve kadına yönelik pasifleştirme ve edilgen hale gelme bakış açısını yeniden ürettiği düşünülmektedir.