Determination of Microbiological Quality and Heavy Metal Residue Levels of Stuffed Mussels Sold in Istanbul


Kılıç M., Avcıer A. H. , Akkaya E.

23rd International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2022, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-35

Abstract

Stuffed mussels, consisting of mussels and rice brought together with the shells after the mussels and rice are cooked separately, is a seafood widely consumed in our country. This food, which is palatable for consumers is shown among the risky foods in terms of public health due to microbial contamination in the waters where mussels are caught or in the fields where rice is harvested.

Since mussels are fed by filtration from aquatic environment, they can accumulate microorganisms and heavy metals from contaminated water in their edible tissues. The risk of contamination could be high, if there is a sewer, garbage-factory waste connection in the regions where the mussels are collected or caught. Rice can be also exposed to contaminants at certain rates depending on environmental factors, soil and water quality in the places where it is grown.

In this study, it was aimed to determine the microbiological quality and heavy metal residue levels of stuffed mussels sold in Istanbul. As a result of microbiological evaluations, Salmonella spp. was found in none of the 60 stuffed mussels collected from the marketplace; on the other hand, S.aureus was detected in 9 (15%), B.cereus in 6 (10%) and E.coli in 3 (5%) of samples. In consequence of heavy metal analysis, 5 of the examined mussels were found to be above the limits specified in the Turkish Food Codex Contaminants Regulation in terms of cadmium residue levels, while 1 of them were above the specified limits of lead; whereas 2, 16 and 2 of rice samples were above the residue limits of cadmium, lead and mercury, respectively.

In order to avoid the health risks that may arise from the consumption of stuffed mussels, which is an important part of the street food culture in our country, this fact become more of an issue to expand safe hunting and breeding grounds, pay attention to hygienic conditions during the preparation, storage and retail stages and carry out routine controls.

Midye dolma, midye ve pirincin ayrı ayrı pişirilmesinden sonra kabuklar ile bir araya getirilen midye ve pilavdan oluşan, ülkemizde yaygın olarak tüketilen bir deniz ürünüdür. Beğenilerek tüketilen bu gıda maddesi, midyelerin avlandıkları sulardaki veya pirinçlerin toplandıkları tarlalardaki mikrobiyal bulaşmadan ötürü halk sağlığı açısından riskli gıdalar arasında gösterilmektedir.

Midyeler bulundukları ortamdan filtrasyon ile beslendikleri için yenilebilir dokularında kontamine sulardaki mikroorganizmaları ve ağır metalleri biriktirebilirler. Özellikle midyelerin toplandıkları bölgelerde kanalizasyon, çöp-fabrika atıkları bağlantısı varsa bu bölgelerden toplanan/ avlanan midyelerdeki kontaminasyon riski yüksektir. Midye gibi pirinç de yetiştirildiği yerlerdeki çevresel faktörler, toprak ve su kalitesine bağlı olarak belli oranlarda kontaminantlara maruz kalabilmektedir.

Bu araştırmada, İstanbul’da satışa sunulan midye dolmaların mikrobiyolojik kalitesinin ve ağır metal kalıntı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mikrobiyolojik değerlendirmeler neticesinde, piyasadan toplanan 60 adet midye dolma örneğinin hiçbirinde Salmonella spp. varlığına rastlanmamış; buna karşın 9 (% 15) örnekte S.aureus, 6 (% 10) örnekte B.cereus ve 3 (% 5) örnekte E.coli tespit edilmiştir. Ağır metal analizleri sonucunda, incelenen midyelerin 5’i kadmiyum, 1’i kurşun ve pilav örneklerinin 2’si kadmiyum, 16’sı kurşun, 2’si cıva kalıntı düzeyleri bakımından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlerin üzerinde saptanmıştır.

Ülkemizde sokak yemeği kültürünün önemli bir parçası olan midye dolma tüketiminden kaynaklı oluşabilecek sağlık risklerinden kaçınmak için güvenli avlanma ve yetiştirme sahalarının yaygınlaştırılması, hazırlık, saklama ve satış aşamalarında hijyenik koşullara özen gösterilmesi ve rutin kontrollerin yapılması önem arz etmektedir.