BULANIK AHP İLE AİLE İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ BELİRLEME


Creative Commons License

Karatop B. , Aslan Yelman E., Karatop T.

6. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2022, vol.1, pp.911-918

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.911-918

Abstract

Çevre, ekonomi ve toplum bileşenlerinden oluşan sürdürülebilirlik kavramı işletmeler için önemli bir kavram haline gelmiştir. Kurumsal işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerinin günden güne artırdığı görülmektedir. Sadece kurumsal işlemeler için değil tüm işletmeler için sürdürülebilirlik kavramı önemli hale gelmiştir. Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden olan aile işletmeleri için sürdürülebilirliğin önemi bu çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı kurumsallaşma sürecinde olan aile işletmelerinin sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyerek bu konudaki stratejilerini belirlemelerine alt yapı sunmaktır. Çalışmada sürdürülebilirlik 3 ana kriter (çevre, ekonomi, toplum) 15 alt kritere ayrılmıştır. Çevre ana kriterine ait alt kriterler; “yenilenebilir enerji kullanımı”, “atık yönetimi”, “iklim değişikliği”, “enerji verimliliği”, “Doğal kaynakları koruma” olarak seçilmiştir. Ekonomi ana kriterine ait alt kriterler; “inovatif yatırım”, “istihdam yaratma”, “maliyet verimliliği”, “üretim yatırımı”, “sektörel gelişme” olarak belirlenmiştir. Sosyal ana kriterine ait alt kriterler “Sosyal sorumluluk projeleri”, “şeffaf yönetim”, “görünür stratejiler”, “çalışan performansı”, “çalışan iş ortamı” olarak belirlenmiştir. Böylece aile işletmelerinin sürdürülebilirlik algılarını ve önceliklerini belirlemek üzere hiyerarşik yapı kurularak model oluşturulmuştur. Uygulamada İstanbul ve Kırklareli’nde faaliyet gösteren ve kurumsallaşmalarını tamamlamamış 3 aile şirketi kullanılmıştır. Kriter ve alt kriterlerden oluşan anketleri işletme üst yönetimi cevaplamıştır. Bulanık analitik hiyerarşi prosesi prosedürüne uygun olarak sonuçlar analiz edilerek önceliklendirme yapılmıştır. Aslında elde edilen sonuçların aile işletmelerinde sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemelerine katkı sağlayacak bir çalışmadır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal/toplum ana kriterinin en öncelikli ana kriter olduğu belirlenmiştir. Ekonomi ana kriteri ise ikinci durumdadır. ana ve alt kriterler bir arada değerlendirildiğinde en öncelikli alt kriter “doğal kaynakları koruma” bulunmuştur. Sırasıyla öncelikler “Şeffaf yönetim”, “maliyet verimliliği”, “istihdam yaratma” ve “üretim yatırımı” olarak devam etmektedir.