Tarihi Yüksek Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Beyazıt Kulesi Örneği


DAMCI E. (Executive) , ŞEKERCİ Ç., ÖZTORUN N. K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: September 2018