General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Department Of Geophysical Engineering, Department Of Seismology
Research Areas: Geophysical Engineering, Seismology, Earthquake Seismology, Engineering and Technology

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

414

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

485

H-Index (Scopus)

12

Project

18

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Jeofizik, sismoloji, sismotektonik, Türkiye/Ege/Kafkasya aktif tektoniği, deprem istasyon ağı dizaynı/kurulması/yönetilmesi, mikro-sismoloji, artçı depremler, gerçek zamanlı depremsellik gözlemleri, telesismik/lokal depremler dalga şekli ters çözümü, moment tensör ters çözümü, deprem kaynak mekanizması, deprem yırtılma modellemesi, tarihsel ve güncel deprem kataloğu oluşturulması ve sürekliliği, istatistiksel sismoloji, kültürel gürültü analizi, çift-farklar yöntemiyle yüksek çözünürlükte deprem lokasyonu belirlenmesi, Coulomb gerilme analizi, yer kabuğu deformasyonu, GPS hız alanı, deprem büyüklüğü belirlemesi ve dönüşüm ilişkileri, paleosismoloji, sismik yansıma, nükleer güç santralı yer lisansı çalışmaları, deprem tehlike analizi.

Contact