General Information

Institutional Information: Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Clinical Sciences, Department Of Internal Medicine
Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Clinical Sciences, Veterinary Internal Diseases

Metrics

Publication

2

Biography

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 2013-2018 yılları arasında lisans eğitimini tamamlamıştır.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır. Halen devam etmektedir.