Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2008 - Continues Professor

  Istanbul University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1998 - 2008 Associate Professor

  Istanbul University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 2004 - 2005 Associate Professor

  Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Veterinary Faculty, Instıtute Of Paharmacology, Toxicology And Pharcy

 • 1999 - 1999 Associate Professor

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri, Farmakoloji Ve Toksikoloji

 • 1997 - 1998 Assistant Professor

  Istanbul University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1993 - 1997 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1996 - 1996 Assistant Professor

  Dicle University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Klinik Öncesi Bilimler

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2003 - 2004 Assistant Director of Vocational School

  İstanbul Üniversitesi

Non Academic Experience

 • 1985 - 1986

  Business Establishment Private, Bilecik Yem Sanayii A.Ş.

Courses

 • Undergraduate 10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Klinik)

 • Undergraduate Toksikoloji

 • Undergraduate Farmakokinetik

 • Undergraduate Farmakoloji II

 • Undergraduate 10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Gıda)

 • Doctorate Farmakoloji I

 • Doctorate Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi

 • Doctorate Beslenme ve Retikulorumen Farmakolojisi

 • Doctorate Antibakteriyel Farmakoloji

 • Undergraduate Çevre Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimlilk

 • Doctorate Kalp- Damar Sistemi Farmakolojisi

 • Doctorate Farmakoloji II

 • Postgraduate Farmakokinetik

 • Doctorate Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi

 • Doctorate İmmunofarmakoloji ve İmmunotoksikoloji

 • Doctorate Antibakteriyel Farmakoloji

 • Undergraduate Çevre Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimliği

 • Undergraduate Farmakoloji II

 • Undergraduate Çevre ve Halk Sağlığı

 • Doctorate Beslenme ve Retikülo-Rumen Farmakolojisi

 • Undergraduate Farmakoloji II

 • Doctorate Antibakteriyel Farmakoloji

 • Doctorate Otakoidler

 • Doctorate Otakoidler

 • Undergraduate Farmakoloji I

 • Undergraduate Klinik Tanı grubu İntörn Uygulama

 • Undergraduate Gıda grubu intörn uygulama

 • Doctorate Endokrin sistem farmakolojisi

 • Doctorate Sıvı elektrolit dengesini etkileyen ilaçlar

 • Undergraduate Toksikoloji

 • Doctorate Özel Toksikoloji

 • Undergraduate Toksikoloji

 • Doctorate Veteriner Farmakolojide Kavram ve İlkeler

 • Undergraduate Farmakoloji I

 • Undergraduate Toksikoloji

 • Undergraduate Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi

 • Undergraduate Çevre Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimlik

 • Undergraduate Farmakoloji