Announcements & Documents

Sınav Yoklama Kağıdı
Exam
3/29/2022

Sınavlar için yoklama kağıdı

SINAV YOKLAMA KÂĞIDI v03.docx Creative Commons License

Array Arazi Ölçüm Karnesi
Experiment Sheet
1/23/2022

Array, Spac yönetmi için kullanılabilecek arazi ölçüm karnesi.

Spac ölçüm karnesi.pdf Creative Commons License

Guralp Checklist
Other
1/23/2022

Güralp sismometreleri için hazırlanmış check list

Guralp_Checklist.docx Creative Commons License

Mikrotremor Yöntemi Arazi Ölçüm Karnesi
Experiment Sheet
12/30/2021

Uygulanan yöntem için arazide kullanılabilir ölçüm karnesi

Mikrotremor Ölçüm Karnesi.pdf Creative Commons License

Calendar2JulianDate Converter
Other
12/30/2021

Convert calendar and time to Julian date(digitize) in excel programme

Calender2JulianDate Converter.xlsx Creative Commons License

Gravite Yöntemi Arazi Ölçüm Karnesi
Experiment Sheet
12/30/2021

Uygulanan yöntem için arazide kullanılabilir ölçüm karnesi


Gravite Ölçüm Karnesi.pdf Creative Commons License

Kamp Stajı Günlük Föyü
Experiment Sheet
12/30/2021

Kamp stajında veya diğer çalışmalarda kullanılabilecek günlük not alma föyü
Kamp Stajı Günlük Föyü.pdf Creative Commons License

Sismik Yöntem Arazi Ölçüm Karnesi
Experiment Sheet
12/30/2021

Uygulanan yöntem için arazide kullanılabilir ölçüm karnesi


Sismik Ölçüm Karnesi.pdf Creative Commons License

Manyetik Yöntem Arazi Ölçüm Karnesi
Experiment Sheet
12/30/2021

Uygulanan yöntem için arazide kullanılabilir ölçüm karnesi


Manyetik Ölçüm Karnesi.pdf Creative Commons License

Thesis Documents

Research On The Earthquake Hazard Mitigation In The Tekirdag Province By Multi Geophysical Parameters