Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Editöre mektup. G16 (1): 13 (2010)

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.13, 2010 (Other Refereed National Journals)

Magnezyumun endobronşiyal entübasyon sırasında hemodinami ve katekolamin salınımına ve posttorakotomi ağrısına etkisi.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, vol.16, no.4, pp.154-160, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Damar cerrahisi hastalarında epidural anestezinin pro-bnp değerleri üzerine etkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 18. Ulusal Kongresi., Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2012, pp.1

Books & Book Chapters

Kalp Cerrahisinde Anestezi

in: Klinik Anestezi, Günaydın B, Demirkıran O, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.886-932, 2012

Kardiyovasküler sistem yetersizlikleri

in: Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı Temel Kavramlar., Bahar M, Editor, İü, İstanbul, pp.259-271, 2008

Hipotermi, suda boğulma, anafilaksi

in: Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı Temel Kavramlar., Bahar M, Editor, İü, İstanbul, pp.409-420, 2008

Kardiuovasküler Sistem Fizyolojisi

in: Anesteziyoloji,YoğunBakım ve Ağrı Temel Kavramlar, Bahar M, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.17-45, 2008

Yoğun bakım ünitesinde kateter sepsisi

in: Güncel Cerrahi Tedavi., Ergüney S, Editor, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, pp.1045-1047, 2001

Other Publications