Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Engineering, Department Of Geological Engineering

 • 2009 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi , Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2004 - 2009 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi , Jeoloji Mühendisliği

 • 1996 - 2009 Research Assistant

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi , Jeoloji Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2012 - 2016 Board Member

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi

Courses

 • Postgraduate Kuvaterner Jeolojisi

 • Postgraduate Geoteknikte Özel Konular I

 • Undergraduate Saha Jeolojisi Uygulaması

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Saha Jeolojisi

 • Undergraduate Bitirme II

 • Undergraduate Jeolojiye Giriş-T

 • Undergraduate Acil yardım ve afet yönetimi pratikleri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Associate Degree Doğal Afetler ve Afetler Coğrafyası

 • Associate Degree Harita Bilgisi ve CBS

 • Undergraduate Yapısal Jeoloji

 • Postgraduate Neotektonik

 • Associate Degree Doğal Afetler ve Afetler Coğrafyası

 • Undergraduate Afetlerde iyileştirme çalışmaları

 • Associate Degree Acil durum ve afet yönetim pratikleri

 • Undergraduate Deprem Jeolojisi

 • Undergraduate Saha Jeolojisi

 • Associate Degree SİVİL SAVUNMA VE AFET KURULUŞLARI

 • Associate Degree Harita Bilgisi ve CBS

 • Undergraduate AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • Postgraduate Graben Tektoniği

 • Undergraduate Jeolojiye Giriş

 • Undergraduate ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PRATİKLERİ

 • Undergraduate SAHA JEOLOJİSİ UYGULAMASI

 • Postgraduate Kuvaterner Jeolojisi

 • Undergraduate YAPISAL JEOLOJİ

 • Associate Degree ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM PRATİKLERİ

 • Postgraduate Neotektonik

 • Undergraduate Saha Jeolojisi

 • Postgraduate NEOTEKTONİK

 • Undergraduate AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • Undergraduate SAHA JEOLOJİSİ UYGULAMASI

 • Undergraduate YAPISAL JEOLOJİ

 • Undergraduate SAHA JEOLOJİSİ UYGULAMASI

 • Undergraduate YAPISAL JEOLOJİ

 • Undergraduate JEOLOJİYE GİRİŞ

 • Associate Degree LİTOSFER AFETLERİ

 • Postgraduate GRABEN TEKTONİĞİ

 • Undergraduate DEPREM JEOLOJİSİ

 • Undergraduate JEOLOJİYE GİRİŞ

 • Undergraduate DEPREM JEOLOJİSİ

 • Postgraduate NEOTEKTONİK

 • Undergraduate JEOLOJİYE GİRİŞ