Res. Asst.Hakan KARAMAN


Faculty of Health Sciences, Department of Social Services

Department of Social Services


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social Work

Biography

Bartın’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Kozcağız İlköğretim Okulu’nda tamamladı. 2010 yılında Bartın Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2015 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini ise 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmekte olan Karaman aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet, Turkey

2015 - 2017

2015 - 2017

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Sosyal Hizmet, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Undergraduate

Yalova University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Sosyal Hizmet, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Türkiye'de Bağımlılık Alanında Bir Rehabilitasyon Modeli Olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Öyküsel (Narrative) Terapi Eğitimi

Vocational Course

Dulwich Center ve POEM Psikoloji Ortaklığında

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Social Work

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Health Sciences, Department Of Social Services

Articles Published in Other Journals

2022

2022

A Discourse Analysis of Electronic Cigarette Videos on YouTube

Kelebek Ö., Karaman H. , Yaman Ö. M.

Bağımlılık Dergisi, vol.23, no.2, pp.170-180, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

GENÇLERİN ESRAR KULLANIMINDA AKRAN/ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN ETKİSİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Aka V., Karaman H., Yaman Ö. M.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.50, pp.129-161, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

THE OPINIONS OF CAFE ADMINITRATORS ABOUT SMOKING PROHIBITION IN INDOOR AREAS: A QUALITATIVE RESEARCH

Arifoğlu A. T. , Aktürk İ., Karaman H., Yaman Ö. M.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.22, pp.327-350, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

“Substance-Related Dreams” among Substance Users: A Qualitative Evaluation

İlme E., Yıldız E., Aktürk İ., Karaman H. , Yaman Ö. M.

Opus Uluslararası Toplum Dergisi, vol.18, no.44, pp.1-34, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

An Evaluation of the Apperance of Substance User on the Street in the Example of Istiklal Street

Kavuğudurmaz T., Aktürk İ., Karaman H. , Yaman Ö. M.

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, vol.16, no.2, pp.1075-1092, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2021

2021

İstiklal Caddesi Örneğinde Madde Kullanıcılarının Sokaktaki Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme

Karaman H., Yaman Ö. M. , Aka V.

Turkish Studies - Economy, vol.16, no.2, pp.1075-1092, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

A Look At Evolving Process of Individuals Continuing Alcoholics Anonymous From The First Use to Staying Sober: A Qualitative Research

Uzun B., Kırca N. B. , Çetinkaya Z., Yaman Ö. M. , Karaman H.

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.3, pp.1605-1624, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Gebelikte Alkol ve Sigara Kullanımının Bebeğin Sağlığına Etkileri Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların İncelenmesi

Canbaz H. K. , Karaman H., Yaman Ö. M.

6th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 18 - 21 January 2021, pp.188-197

2021

2021

Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılmış Madde Kullanımı Temalı Tezlerin İncelenmesi: Bir Bibliyografik Çalışması.

Zerkeshi M. K. , Karaman H., Yaman Ö. M.

6th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 18 - 21 January 2021, pp.297-308

2021

2021

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI VE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MÜSLÜM FİLMİ ÖRNEĞİ

Bezirkan H. S. , Karaman H., Yaman Ö. M.

2nd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2021, pp.255-269

2021

2021

TÜRKİYE’DE SON 10 YILDA DİJİTAL BAĞIMLILIK ALANINDA HAZIRLANAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ

Bayram M. N. , Karaman H. , Yaman Ö. M.

2nd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2021, pp.282-296

2018

2018

As A Rehabilitation Model in the Field of Addiction in Turkey: Yeşilay Consultancy Center (YEDAM)

Karaman H., Yaman Ö. M.

7. World Congress on Addictive Disorders and Addiction Therapy, London, United Kingdom, 16 - 18 July 2018, vol.4, pp.1

Books & Book Chapters

2022

2022

Kumar Bağımlılığında Sosyal Hizmet Müdahalesi: Kabul ve Kararlılık Terapisi Bağlamında Bir Vaka Örneği

Aktürk İ., Karaman H. , Artan T.

in: Bağımlılıklar ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri , BEYZA ERKOÇ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.297-328, 2022

2021

2021

Denetimli Serbestlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları

Karaman H., Kesgin D.

in: Sosyal Hizmet Uzmanının Uygulama Kılavuzu: Bütüncül Bir Rehber, Hüseyin Zahid Kara, Editor, Eğitim Kitabevi, İstanbul, pp.185-202, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Alkol ve Madde Bağımlıları

Karaman H. , Tuna A. S.

in: Sosyal Hizmetin Temel Konuları, Enver Sinan Malkoç, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.391-410, 2020

2020

2020

Sosyal Hizmetin Bağımlılık Alanındaki Rolü

Karaman H. , Yaman Ö. M.

in: Sosyal Hizmet ve Bütün Yönleriyle Bağımlılık, Y. Sinan Zavalsız, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.299-318, 2020

2020

2020

Bağımlılığın Sosyal Yansımaları

Karaman H. , Yaman Ö. M.

in: Sosyal Hizmet ve Bütün Yönleriyle Bağımlılık , Y. Sinan Zavalsız, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.253-268, 2020