General Information

Institutional Information: Faculty Of Health Sciences, Department Of Social Services, Department Of Social Services
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

11

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gülcan Urhan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’ndan sosyal hizmet uzmanı olarak mezun olduktan sonra 1996 yılında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi’ne sosyal çalışmacı olarak atandı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programını “Cerebral Palcy’li Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi ve Sosyal Hizmetler” konulu tez çalışmasıyla bitirdi.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak İstanbul ilinde engelli, çocuk, yaşlı, kadın refahı hizmetlerinde sosyal çalışmacı ve yönetici olarak çalıştı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Doktora Programını “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Yerel Düzeyde Örgütlenmesi: Beykoz Örneği” isimli doktora tezi ile bitirdi. 2019-2021 yılları arasında Istinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Akademik ilgi alanları sosyal politika, sosyal hizmet, toplumsal cinsiyet, yerel refah sistemleridir.