General Information

Institutional Information: Rektorate
Research Areas: Education, Computer Education and Instructional Technology, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

Fatih ÖZER, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi’nde “Ciddi oyunların ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin

Fen Bilimleri dersi akademik başarılarına, derse yönelik motivasyonlarına ve problem çözme

becerilerine etkisi” konulu yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans çalışmasında kullanılan yazılımı

kendisi geliştirdi. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılı içerisinde İstanbul

Üniversitesi’nde doktoraya başladı ve halen doktora tezine yönelik "İlkokulda Fen Öğretiminde Sanal

Gerçeklik Uygulamalarının Etkisi" konusu üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yine doktora çalışmasında

kullanılan sanal gerçeklik uygulamasını kendisi geliştirmektedir. Araştırma alanları eğitsel dijital

oyunlar ve sanal gerçeklik uygulamalarıdır. Bu alanlarda farklı bilimsel araştırma projelerinde yer

almıştır ve halen bazı projelerde görev almaktadır.

Contact

Email
fatihozer@iuc.edu.tr
Web Page
https://avesis.iuc.edu.tr/fatihozer
Office Phone
+90 0212 866 3700 Extension: 15006
Address
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Alkent 2000 Mahallesi Yiğittürk Caddesi No:5/7 Büyükçekmece Yerleşkesi KLM Binası Büyükçekmece/İstanbul