Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ANALYSIS OF AXIALLY SYMMETRIC SHELL STRUCTURES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.9, no.2, pp.235-242, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey

Case Studies in Construction Materials, vol.3, pp.112-131, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Eksenel Simetrik Yapıların Sonlu Elemanlar İle Analizinde Model Hazırlama Teknikleri

Yapı Dünyası, vol.1300977, no.218, pp.17-22, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bitişik İki Bina Modelinde Çarpışma Etkilerinin Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi

22. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Adana, Turkey, 6 - 10 September 2021, vol.22, pp.671-683

Adım Motorlu Sarsma Tablaları için Bir Kalibrasyon Tekniği

21. Ulusal Mekanik Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 06 September 2019, vol.21, pp.159-167

Determination of Modal Frequencies of Beyazit Tower

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.614

DETERMINATION OF THE DYNAMIC BEHAVIOR OF A SINGLE DEGREE OF FREEDOM SHEAR FRAME BY VIDEO PROCESSING

ICETI- II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.67 Creative Commons License

Eksenel Simetrik Kabuk Yapıların Analizi

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 09 September 2017, vol.1, pp.909-916 Creative Commons License

A numerical approach for strengthening of masonry dome walls

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portugal, 11 - 14 July 2016, pp.70-71

Retrofitting techniques using CFRP of masonry brick vaults

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portugal, 11 - 14 July 2016, pp.71

A numerical comparison of strengthening techniques applied to masonry infilled walls

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portugal, 11 - 14 July 2016, pp.70

The Study Of Rapid Analysis Technique Considering Hospital Buildings On Urbanised Locations

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.423-430

A numerical evaluation of insulated CFRP-strengthened RC beams exposed to fire

2013 International Conference on Civil, Materials and Environmental Sciences, CMES 2013, Vancouver, Canada, 17 - 18 April 2013, vol.742, pp.62-69 identifier

FRP honeycomb sandwich panels in steel framed composite buildings under earthquake loading

4th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, APFIS 2013, Melbourne, Australia, 11 - 13 December 2013 identifier

Effects of pyrite ash and silica fume on compressive strength properties of briquettes

International Symposium on Environmental Science and Technology, Beijing, China, 13 - 16 November 2007, pp.477-480 Sustainable Development identifier

İnce cidarlı yapı elemanlarında yanal burkulma kritik yükü hesabı için farklı bir yöntem

II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi (MBGAK 2005), İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2005, pp.52

Yanal burkulma problemlerinin uzay çerçeve sistemi analojisi ile çözümü

TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası., Çelik Yapılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 April 2005, pp.197-207

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Binalarının Güçlendirme Tekniği

Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2003

Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma

Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, Turkey, 01 January 2003

Uzay Çerçeve Sistemlerinin Elastik-Plastik Analizi İçin Bir Yöntem

ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University Symposium Proceedings, Ankara, Turkey, 12 - 14 January 2002, pp.2-12

Afyon Depremi ile İlgili Görüşler

ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University, Symposium Proceedings, Ankara, Turkey, 12 - 14 January 2002, pp.2-12

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarında Uygulanmış Olan Üst Yapı Güçlendirme ve Onarım Tekniği

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Turkey, 01 January 2002

Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bir Yöntem ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Kıyaslanması

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Turkey, 01 January 2002

Bakırköy İlçesi Yapı Stokunun Deprem Riski Analizi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Turkey, 01 January 2002

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarına Ait Temel Sisteminde Güçlendirme ve Onarım Tekniği

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Turkey, 01 January 2002

Other Publications