Education Information

Doctorate, Istanbul University, Health Sciences Institute, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey 1998 - 2004
Postgraduate, Istanbul University, Health Sciences Institute, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey 1995 - 1998
Undergraduate, Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği , Turkey 1987 - 1991

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme ve Göstergeler Eğitim Programı, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı- UNICEF, Avrupa Birliği-Ankara, 2013
Health&Medicine, Fiziksel Değerlendirme/ Hasta Tanılama Kursu, Koç Üniversitesi SANERC- İstanbul, 2013
Health&Medicine, Ergenlik Dönemi ve Cinsel İstismar, TAPV Princess Otel-İstanbul, 2012
Health&Medicine, Mekanik Ventilatördeki Yenidoğan, Bakım ve İzlemi, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kursu- Çocuk Hemşireliği Marmaris-Muğla, 2009
Health&Medicine, Yenidoğan Transportunda Temel İlkeler ve Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım, Amerikan Hastanesi, 2007
Health&Medicine, Hemşire- Tekniker-Teknisyen Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu(HTT-TRK, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2007
Health&Medicine, Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı Kursu, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı-Avrupa Birliği İstanbul, 2006
Health&Medicine, Çocuklarda Kronik Hastalıklar ve Gelişime Etkileri Sempozyumu, Amerikan Hastanesi, 2005
Health&Medicine, Okul Öncesi ve İlköğretim Döneminde (3-15 yaş) Çocuklarda Görülen Öğrenme, Amerikan Hastanesi, 2005
Health&Medicine, Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2004
Health&Medicine, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu, Çocuk Hemşireliği Derneği, 2003
Health&Medicine, İletişim Teknikleri, İstanbul Üniversitesi, 2001
Health&Medicine, Gençlik Dönemi ve Üniversite Gençliğine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, İstanbul Universitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD İstanbul, 2000
Health&Medicine, Infection Control Seminar, 3M İstanbul, 1999
Education Management and Planning, Türkiye'de Aşı Uygulamaları ve Aşılamada Yenilikler II.Aşılama Kursu, Immunoloji Derneği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul, 1996
IT, Intro. To Word for Windows, ANT Eğitim ve Danışmanlık İstanbul, 1996
IT, Adv. M.S. Word, ANT Eğitim ve Danışmanlık İstanbul, 1996
IT, M.S. Windows, ANT Eğitim ve Danışmanlık İstanbul, 1996
Health&Medicine, The Methodist Hospital Fundamentals of Operating Room Nursing- Perioperative Practice, Baylor College of Medicine, 1991
Health&Medicine, Observer in the Department of Surgery, Baylor College of Medicine, 1991

Dissertations

Doctorate, Yıldız S., Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine Ve Büyümeye Etkisi , İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, 2004
Postgraduate, Görak G.,4- 5 Yaş Grubu Çocuklara Sağlıkla İlgili Olumlu Davranışlar Kazandırılmasında Hemşirelik Eğitiminin Etkinliği , İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, 1998

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Child Health and Diseases Nursing

Academic Titles / Tasks

Professor, İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing, 2021 - Continues
Associate Professor, Istanbul University, Hemşirelik, 2015 - 2021
Assistant Professor, Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, 2006 - 2015
Research Assistant, Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, 1995 - 2006

Courses

MESLEKİ İNGİLİZCE IV, Undergraduate, 2020 - 2021
Çocuk Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar , Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Seminer, Doctorate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği , Doctorate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, Undergraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Çocukta Kritik Bakım Hemşireliği , Doctorate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği , Postgraduate, 2012 - 2013, 2014 - 2015
Çocukta Psiko-Sosyal Sorunlar , Doctorate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Klinik Uygulama Dersi , Undergraduate, 2014 - 2015
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği , Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Çocukta Acil Ve Yoğun Bakım Hemşireliği , Postgraduate, 2014 - 2015
Çocukta Sağlık Tanılaması , Doctorate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Yenidoğan Hemşireliği , Doctorate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Çocuk Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar , Doctorate, 2015 - 2016
Klinik Uygulama , Undergraduate, 2014 - 2015
Çocuk Sağlığı Hemşireliği , Doctorate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Sağlık Tanılaması, Undergraduate, 2014 - 2015
Çocuk Sağlığı Hemşireliği , Postgraduate, 2015 - 2016
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Undergraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Çocukta Büyüme Gelişme , Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi , Doctorate, 2014 - 2015
Yaşam Boyu Bağışıklama , Undergraduate, 2014 - 2015
Çocuk Sağlığını Geliştirme Ve Koruma , Doctorate, 2014 - 2015
Çocuk Sağlığı Hemşireliği , Postgraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Seminer, Postgraduate, 2012 - 2013, 2014 - 2015
Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım Hemşireliği , Doctorate, 2014 - 2015
Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği , Postgraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Epidemiyoloji, Undergraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014
Çocuk Sağlığını Geliştirme ve Koruma , Doctorate, 2012 - 2013

Advising Theses

GÖZEN D., Emzirme ve Dikkati Başka Yöne Çekme Yönteminin Bebeklerde Hissedilen Akut Ağrı Düzeyine Etkisi, Postgraduate, S.Beşirik(Student), Continues
GÖZEN D., Prematüre Bebeklerde Yatış Pozisyonunun Kalp Atım Hızı, Oksijen Saturasyonu ve Ağrı Düzeyine Etkisi, Postgraduate, S.Çağlayan(Student), Continues
GÖZEN D., Yenidoğanlarda İki Farklı Banyo Yönteminin Ağlama Süresine ve Fizyolojik Ölçümlere Etkisi, Postgraduate, S.Yalnızoğlu(Student), Continues
GÖZEN D., Preterm Bebekleri Gki Farklı Pozisyonda Besleme Yönteminin Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin KarGılaGtırması: Randomize Kontrollü ÇalıGma, Doctorate, B.Aykanat(Student), Continues
GÖZEN D., Preterm Bebeklerde Küvet Banyo Sonrası Bebeği Giydirmeye İlişkin Uygulamaların Nem Kaybına Etkisi, Doctorate, Z.Kan(Student), Continues
GÖZEN D., İNTERAKTİF TERAPÖTİK OYUN EĞİTİM PROGRAMININ KALP AMELİYATI OLACAK ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ, Postgraduate, A.Elmas(Student), 2015
GÖZEN D., Preterm Bebeklere Uygulanan Küvet ve Akan Su Altında Banyo Tekniklerinin Bebeğin Yaşa Bulgularına Etkisinin Karşılaştırılması., Postgraduate, I.Ar(Student), 2015
GÖZEN D., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Ateş ve Ateş Yönetimi Konusundaki Bigi Düzeyleri, Postgraduate, D.Sökün(Student), 2014
GÖZEN D., Annelerin Süt Çocuğu Dönemindeki Bebeklerine Banyo Yaptırma Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Postgraduate, G.Aşut(Student), 2014
GÖZEN D., Okul Çocuklarında Kan Alma Sırasında Dikkatin Başka Yöne Çekilmesinin Hissedilen Ağrı Düzeyine Etkisi, Postgraduate, A.Karakaya(Student), 2014
GÖZEN D., Süt Çocuğunda Refleksoloji Tekniği İle Uygulanan Ayak Masajının Akut Ağrıya Etkisi, Postgraduate, T.KOÇ(Student), 2013
GÖZEN D., İlköğretim İkinci Basamak Öğrencilerinin Uyku Düzeninin İyileştirilmesinde Modele Temellendirilmiş Hemşirelik Eğitiminin Etkisi, Doctorate, A.Topan(Student), 2013
GÖZEN D., Kocaeli İlinde Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi Durumları, Postgraduate, A.Artan(Student), 2012
GÖZEN D., Preterm yenidoğanda ağrıyı değerlendirmede kullanılan EDIN ölçeğinin geçerlik- güvenirlik çalışması, Postgraduate, S.Bayraktar(Student), 2012
GÖZEN D., Preterm bebeklerde doğum sonrası gelişen hipotermiyi önlemeye yönelik uygulanan girişimlerin etkinliği, Doctorate, S.Çağlar(Student), 2011
GÖZEN D., 0-1 ay arası beklerin beslenme sonrası yatış pozisyonunun uyku süresine etkisi, Postgraduate, N.Ustabaş(Student), 2010
GÖZEN D., Üniversite Hastanelerinde İzlenen 7-12 Yaş Grubu Tip 1 Diyabetli Çocukların Okul Ortamında Diyabet Yönetimleri, Postgraduate, Z.Doğan(Student), 2009

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

GÖZEN D., KOÇ T., Project Supported by Higher Education Institutions, The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants A Randomized Controlled Trial, 2016 - 2016
GÖZEN D., AYKANAT B., Project Supported by Higher Education Institutions, Preterm Bebekleri İki Farklı Pozisyonda Besleme Yönteminin Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırması: Randomize Kontrollü Çalışma, 2014 - 2016
GÖZEN D., Project Supported by Higher Education Institutions, Heat Loss Prevention (Help) After Birth in Preterm Infants Using Vinyl Isolation Bag or Polyethylene Wrap, 2014 - 2016
GÖZEN D., Project Supported by Other Official Institutions, İstanbul Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Aşı Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri, 2011 - 2013
GÖZEN D., Project Supported by Other Official Institutions, Anne Perspektifiyle Aşı Uygulamaları, 2011 - 2013
GÖZEN D., Project Supported by Higher Education Institutions, Preterm Yenidoğanda Ağrıyı Değerlendirmede Kullanılan EDIN Skalasının Geçerlik- Güvenirlik Çalışması, 2010 - 2012
GÖZEN D., ÇAĞLAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, PRETERM BEBEKLERDE DOĞUM SONRASI GELİŞEN HİPOTERMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULANAN GİRİŞİMLERİN ETKİNLİĞİ, 2009 - 2012
KIZILKAYA BEJİ N., GÖZEN D., TUBITAK Project, Çocuklarda Enürezis; Prevalans ve Yaşam Kalitesi, 2008 - 2010

Patent

Gözen D., İncekar E., Çalıkuşu İncekar M., Yenidoğan Oksijen Başlığı, Patent, CHAPTER B Implementation of Operations; Transport, The Invention Registration Number: 2016 19181 , Initial Registration, 2019
Karakuş Türker T., Gözen D., Vücuttaki Oksijen Seviyesi Düştüğünde Uyaran Alet, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: 2018/00037 , Initial Registration, 2018
Karadağ Ö. E. , Gözen D., Dur Ş., Dirikolu M. H. , Biberon, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Recourse Number: 2018/21297 , Initial Registration, 2018

Activities in Scientific Journals

Clinical & Experimental Health Sciences, Advisory Committee Member, 2016 - Continues
ARC Journal of Nursing and Healthcare, Committee Member, 2016 - Continues
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, Advisory Committee Member, 2016 - Continues
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Advisory Committee Member, 2016 - Continues
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, Advisory Committee Member, 2016 - Continues
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Advisory Committee Member, 2015 - Continues
Hemşirelik Dergisi, Publication Committee Member, 2015 - Continues
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Dergisi, Advisory Committee Member, 2015 - Continues
Acıbadem Hemşirelik Dergisi, Advisory Committee Member, 2013 - Continues
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Advisory Committee Member, 2010 - Continues
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Publication Committee Member, 2008 - 2012

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

European Foundation for the Care of Newborn Infants, Member, 2015 - Continues
European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC), Member, 2012 - Continues
Çocuk Hemşireleri Derneği, Member, 1997 - Continues
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları ve Mensupları Derneği, Member, 1994 - Continues
Çocuk Hemşireleri Derneği, Board Member, 2007 - 2015

Scientific Refereeing

Hemşirelik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, November 2015
Hemşirelik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2015
International Journal of Public Health, Journal Indexed in SSCI, September 2015
Iranian Red Crescent Medical Journal, SCI Journal, August 2015
Public Health Nursing, Journal Indexed in SSCI, July 2015
International Journal of Blood Research and Disorders, Other Indexed Journal, July 2015
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2015
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, February 2015
Iranian Red Crescent Medical Journal, SCI Journal, February 2015
Türk Pediatri Arşivi, National Scientific Refreed Journal, November 2014
Public Health Nursing, Journal Indexed in SSCI, August 2014
Public Health Nursing, Journal Indexed in SSCI, February 2014
Türk Pediatri Arşivi, National Scientific Refreed Journal, December 2013
Acıbadem hemşirelik dergisi , National Scientific Refreed Journal, January 2013
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, National Scientific Refreed Journal, September 2012
Journal of behavioral health, Other Indexed Journal, February 2012
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , National Scientific Refreed Journal, April 2010
Journal of Behavioral Health -Adolescent Autonomy Development, SCI Journal, January 2010
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi , National Scientific Refreed Journal, May 2008

Scientific Consultations

Bübchen NilDeniz AŞ, Scientific Consultancy, Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey, 2013 - 2014

Edit Congress and Symposium Activities

5. Ulusal, 2. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Panelists, Ankara, Turkey, 2015
5. Ulusal, 2. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Panelists, Ankara, Turkey, 2015
5. Ulusal, 2. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2015
I. EÇADEM Sempozyumu, Engelli Çocuk ve Ailesine Multidisipliner Yaklaşım, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı, II. Ankara Sempozyumu, Attendee, Ankara, Turkey, 2015
Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı, II. Ankara Sempozyumu, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2015
6. Ulusal, 2. Uluslar arası Ebelik Öğrencileri Kongresi, Panelists, İstanbul, Turkey, 2015
Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı,II. İzmir Sempozyumu, Attendee, İzmir, Turkey, 2015
Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı,II. İzmir Sempozyumu, Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2015
58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2014
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı Gaziantep Sempozyumu, Invited Speaker, Gaziantep, Turkey, 2014
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2014
Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Gaziantep Sempozyumu, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2014
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı 3. İstanbul Sempozyumu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2014
36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, istanbul, Turkey, 2014
36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2014
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı 3. İstanbul Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2014
57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2013
57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
3. Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2013
57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Antalya, Turkey, 2013
3. Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2013
II. Ulusal Yenidoğan ve Dünyası Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
3. Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
3.Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2013
IAAH 2013 10th World Congress on Adolescent Health, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
II. Uluslar arası katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi, Attendee, Sakarya, Turkey, 2013
4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Turkey, 2013
4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Attendee, Adıyaman, Turkey, 2013
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2013
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2013
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, Attendee, istanbul, Turkey, 2013
2. Uluslar arası Sağlık Bilişim Zirvesi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
Excellence in Diabetes 2013, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
II.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve II. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2012
II.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve II.Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
II.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve II. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, istanbul, Turkey, 2012
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar arası Pediatri Toplantısı, 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Girne, Turkey, 2012
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar arası Pediatri Toplantısı, 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Girne, Turkey, 2012
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslar arası Pediatri Toplantısı, 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Kıbrıs, Turkey, 2012
4Th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS), Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2012
4Th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS), Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
4Th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS),, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2012
Uluslar arası katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
Nursing Week Celebration, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
Nursing Week Celebration (Hemşirelik Haftası Etkinliği), Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2012
Nursing Week Celebration (Hemşirelik Haftası Etkinliği), Panelists, İstanbul, Turkey, 2012
34. Pediatri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2012
34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
34. Pediatri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2012
Florence Nightingale Bilim Günleri-1: Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı, Attendee, Istanbul, Turkey, 2012
I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
Yenidoğan’da kanıt temelli cilt bakımı, Attendee, Ankara, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
Yenidoğan’da kanıt temelli cilt bakımı, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2011
I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
1st PNAE Congress on Paediatric Nursing, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2011
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Antalya, Turkey, 2011
I.Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2011
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2011
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Antalya, Turkey, 2011
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2011
Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, İzmir, Turkey, 2011
Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, İzmir, Turkey, 2011
Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Attendee, İzimir, Turkey, 2011
HIV/AIDS Konferansı: Türkiye2nin HIV/AIDS'e Yanıtını Güçlendirmek, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
III. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2011
III. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2011
33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2011
Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2010
54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2010
54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2010
54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2010
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Yenidoğan’da Kanıt Temelli Cilt Bakımı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri-2 ‘’Çocuk Sağlığı, Attendee, Tekirdağ, Turkey, 2009
Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri-2 ‘’Çocuk Sağlığı", Invited Speaker, Tekirdağ, Turkey, 2009
2. Ulusal ve 1. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2009
2. Ulusal ve 1. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Attendee, Ankarak, Turkey, 2009
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır- Türk Pediatri Toplantısı 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Muğla, Turkey, 2009
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır- Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Muğla, Turkey, 2009
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır- Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Marmaris, Turkey, 2009
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır- Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Session Moderator, Muğla, Turkey, 2009
Profesyonellikte Güçlü Bir Adım: Mesleki Örgütlenme, Attendee, İstanbul , Turkey, 2009
Uluslar arası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2009
Uluslar arası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2009
2. Ulusal Adoesan Sağlığı Kongresi, Attendee, Ankarak, Turkey, 2008
12. International Congree of Bacteriology and Applied Microbiology, Attendee, İstanbul, Turkey, 2008
Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2008
30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul , Turkey, 2008
30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2008
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı II Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2008
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri; Aşılara Güncel Yaklaşım, Attendee, İstanbul , Turkey, 2007
51. Türkiye Milli Pediatri, 7. Türk Dünyası Pediatri, 7. Milli Çocuk Hemşirelik Kongresi, Invited Speaker, Girne, Turkey, 2007
51. Türkiye Milli Pediatri, 7. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Attendee, Girne, Cyprus (Kktc), 2007
51. Türkiye Milli Pediatri, 7. Türk Dünyası Pediatri, 7. Milli Çocuk Hemşirelik Kongresi, Attendee, Girne, Turkey, 2007
9. Uluslar arası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 1. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2007
9. Uluslar arası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 1. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2007
29. Pediatri günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2007
29. Pediatri günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, Attendee, İstanbul , Turkey, 2007
Cultural Avareness in Nursing, Invited Speaker, Belgium, 2007
Cultural Avareness in Nursing, Attendee, Hasselt, Belgium, 2007
Cultural Avareness in Nursing, Panelists, Belgium, 2007
50. Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri, 6. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2006
50. Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri, 6. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2006
III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2006
Terminal Dönemde Çocuk; Etik Sorunlar.Sempozyumu, Attendee, İstanbul , Turkey, 2005
Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı: Dünü, Bugünü, Geleceği Konferansı, Attendee, İstanbul , Turkey, 2005
49. Milli Pediatri Kongresi, Attendee, istanbul , Turkey, 2005
29. UMEPS Kongresi, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2005
48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi, Invited Speaker, Samsun, Turkey, 2004
48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi, Attendee, Samsun, Turkey, 2004
III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Attendee, Edirne, Turkey, 2004
2. Uluslar arası- 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2003
II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Attendee, İstanbul , Turkey, 2003
23. Pediatri Günleri, 3. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, Attendee, İstanbul , Turkey, 2001
1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi( Uluslar arası Katılımlı), Attendee, Bursa, Turkey, 2000
1. İstanbul Çocuk Kurultayı, Attendee, İstanbul , Turkey, 2000
22. Pediatri Günleri, 2. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, Attendee, İstanbul , Turkey, 2000
Annual Congress of The European Society for Social Pediatrics School Health The Eurepean Society For Social Pediatrics, Attendee, İstanbul, Turkey, 1999
21. Pediatri Günleri, 1. Çocuk Hemşireliği Günleri-Hematolojik Onkolojik Sorunu Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı, Attendee, İstanbul , Turkey, 1999
Bebek Masajı ve Bebeklerde Dokunmanın Önemi, Attendee, İstanbul, Turkey, 1998
IV. Ulusal( Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Attendee, Cyprus (Kktc), 1997

Citations

Total Citations (WOS):67
h-index (WOS):6

Non Academic Experience

Other, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
Other Public Institution, İnönü Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
State Agency, The Methodist Hospital
Business Establishment Private, Florence Nightingale Hastanesi