Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Psychometric Evaluation of Asthma and Allergy Symptoms

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.12, no.1, pp.107-123, 2019 (Scopus) Creative Commons License Sustainable Development

Hemşirelik öğrencilerinin iyimser yaşam yönelimi ile sağlık sorunları ve akademik başarı durumları arasındaki ilişki

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.1, pp.28-38, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik öğrencilerinin tıbbi atık yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)