General Information

Institutional Information: Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences, Department Of Medical History And Ethics
Research Areas: Deontology and History of Medicine

Metrics

Publication

18

Project

2

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden 2009 yılında mezuniyetinin ardından mecburi hizmet için birinci basamak sağlık kurumlarında hekimliğin ardından Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Tıp Tarihi ve Etik alanında “Adalet İlkesi Açısından Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Tıp Etiği Çerçevesinde Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD’de Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Contact

Other Email
ahmet.ozdinc@istanbul.edu.tr
Web Page
https://avesis.iuc.edu.tr/ahmet.ozdinc
Office Phone
+90 414 300 0 Extension: 68206